Významné exponáty

Klášterní zahrady
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie 1

Areál krumlovských klášterů

Druh exponátu:Architektonická památka

Datace:: od počátku existence klášterů

Nedílnou součástí areálu klášterů v Českém Krumlově byly od počátku jejich vzniku zahrady.Území zahrady klarisek bylo funkčně rozčleněno na jednotlivé specializované části a zajišťovaly obživu řeholnic. Řeholnice zde pěstovaly ovoce, zeleninu, koření a léčivé rostliny. Také v nich byly pěstovány květiny pro výzdobu kostela.

Zahrada klarisek (jinak též tzv. "panenská zahrada“) byla zřejmě od počátku rozdělena na dvě části. Tzv. horní "panenská zahrada" se rozkládala na vyvýšené terase mezi městskou hradbou a konventy klarisek a minoritů. Zde se pravděpodobně nacházely kuchyňské zahrady a sad. Dolní panenská zahrada zaujímala rozsáhlé ploché území bývalé říční nivy Vltavy. Také zde se rozprostíral ovocný sad s volnými travnatými plochami a sádkami pro chov ryb. Dnes již zaniklé zahrady kláštera klarisek v Českém Krumlově představovaly svým uspořádáním typ klasické středověké klášterní zahrady. Ve své podobě byly blízké zahradám sousedního minoritského kláštera.

Zahrada kláštera minoritů se odedávna nacházela v části zahrady mezi dnešní Pivovarskou ulicí a vstupní bránou do klášterního areálu minoritů. Stejně jako v zahradách kláštera klarisek, tak i zde byly zahrady rozděleny na jednotlivé zahradní prostory, jež měly převážně užitkový charakter. Dostatečná rozloha, příhodná poloha vůči světovým stranám a ohradní zdi zahrady navíc vytvářely příznivé mikroklima pro pěstování ovocných stromů a vinné révy  v sadu, tzv. štěpnici. To   později vedlo k označení sousedního prostoru nádvoří kláštera názvem Tramín či Na Tramíně. Existence zahradního altánu svědčí o tom, že tato část klášterní ovocné zahrady měla vyhrazenou část určenou pro odpočinek a potěšení, tzv. viridárium.                

Pro zajištění obživy řeholníků sloužily kuchyňské, neboli užitkové zahrady. Zahrada pro pěstování zeleniny se patrně rozkládala východně od konventu minoritů. V této části klášterního souboru budov se rovněž v minulosti nacházela klášterní kuchyně, zděný přístavek u ohradní zdi zahrady proti pivovaru rovněž sloužil obdobným účelům. Zahrada v tomto místě byla oproti dnešnímu stavu rozlehlejší, protože v 17. a 18. století správa knížecího velkostatku Český Krumlov její část vykoupila pro potřeby pivovaru (stavbu lednice s ležáckým sklepem v roce 1685).

Křídla klášterních budov otevřená do tzv. rajského dvora arkádami ambitu, svírala čtvercový prostor, upravený jako tzv. rajská zahrada. Ve středu její plochy se pravděpodobně nacházela kamenná nádrž na vodu, k níž vedly cestičky dělící zahradu na čtyři pravidelná pole. Na záhonech se zde pěstovaly léčivé rostliny a květiny pro výzdobu klášterního kostela.

V klášterních areálech se nacházely hřbitovy řeholníků​. V případě bývalého minoritského kláštera se původní hřbitov rozkládal mezi kaplí sv. Anny a klášterním kostelem (dnešní nádvoří Tramín). Byl osázen ovocnými stromy, což představovalo symbolický obraz vzkříšení. 

Současná podoba  klášterní zahrady vychází z dochovaných záznamů a návštěvníkům nabízí příjemný prostor pro odpočinek a relaxaci. Nově  zde byl osázen vinohrad hlavami odolných odrůd vhodnými pro místní klimatické podmínky. V období vegetace zde mohou návštěvníci  obdivovat  bylinkové,  květinové, či užitkové záhony.  Klášterní zahrady jsou též příjemným  místem pro pořádání koncertů a dalších kulturně-společenských aktivit..

 

Související fotografie

Výběr z kalendáře akcí

Otevřít kalendář akcí

Provozovatelé a partneři

Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

(jiný kód) Antispam
Zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování návštěvníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat

Overlay loader