SUPŠ sv. Anežky České

Historie školy

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.
 

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991. Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.


Současnost

Výuka na SUPŠ sv. Anežky České probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.
 

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem a příslušnými softwary.
 

V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí. Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu.
 

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně, nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí. Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.


V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.


Studijní obory

Užitá malba, ŠVP Klasická malba a nové technologie
Užitá fotografie a média, ŠVP Užitá klasická a digitální fotografie
Scénická a výstavní tvorba, ŠVP Scénická, interiérová a výstavní tvorba
Grafický design, ŠVP Grafický design
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, ŠVP Plastická tvorba
Kamenosochařství, ŠVP Kamenosochařská tvorba
 Kontakt

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České                                 
Tavírna 109
381 01 Český Krumlov

www.supsck.cz
tel.: 380 711 417
e-mail: sups@supsck.cz

Výběr z kalendáře akcí

Otevřít kalendář akcí

Provozovatelé a partneři

Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

(jiný kód) Antispam
Zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování návštěvníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat

Overlay loader