PROJEKT REVITALIZACE

 

Název: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06132, spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Místo realizace: město Český Krumlov

Celkové výdaje projektu: 326 890 190 Kč

Celková výše podpory: 323 249 692 Kč

Termín realizace: 2010-2015

Cíle projektu: Primárním cílem je revitalizace areálu pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory. Plánované kulturní a vzdělávací služby se tématicky váží nejen na specifické kulturní dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá témata programové náplně budou řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak, aby byly atraktivní pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Projekt přitom klade důraz jak na kvantitativní stránku (velký počet plánovaných aktivit a návštěvníků), tak na kvalitativní stránku náplně (tématické rozmanitost a vysoká odborná úroveň, při využití moderních a efektivních forem). Celkovým záměrem je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti z Českého Krumlova i odjinud.

» KRONIKA PROJEKTU Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov


__________________________________________________________________________________________________

Autor, zdroj: ČT24/MÚ Český Krumlov/Jan Langer

 

 

 

 

                                      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

 

› Zásady ochrany osobních údajů.

› Přihlašte se k odběru klášterních novinek.