Archiv programů

Den s handicapem, den bez bariér 2016

Den s handicapem, den bez bariér 2016

Kde: Areál klášterů, Klášter minoritů, Interaktivní expotice, Klášterní dvůr

Kdy: 10. 9. 2016

Vhodné pro: handicapované

Délka programu: od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Lektor: Kiwanis klub Český Krumlov

„Návštěva historického centra města – pro někoho příjemná procházka, pro jiného řada nepřekonatelných překážek. V tento den se ale Český Krumlov otevře i svým handicapovaným návštěvníkům. Smyslem akce Den s handicapem je alespoň na jeden den zpřístupnit součást světového kulturního dědictví UNESCO – město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením pomocí asistentů a provizorních nájezdů.“

 

Interaktivní expozice

Interaktivní expozice bude fungovat v běžné otevírací době za klasického provozního režimu, prohlídka se přizpůsobí potřebám osob s handicapem.

Vstupenky do Interaktivní expozice se budou vydávat ve stánku Kiwanis klubu na Klášterním dvoře.

Kromě proškolené animátorky bude v expozici přítomna speciální pedagožka, čímž bude zajištěn odpovídající přístup k návštěvníkům (vhodný objem informací, forma jejich předání a adekvátní a pohotové řešení nastalých situací).

Expozice bude v rámci svých možností maximálně zpřístupněna osobám s různým typem postižení. Budou proto provedeny následující opatření a úpravy:

  • bezbariérový přístup v přízemí expozice – do všech místností v přízemí budou umístěny nájezdy, nábytek bude v jednotlivých místnostech rozmístěn tak, aby se tam mohl bez obtíží pohybovat člověk na vozíku
  • popisky k vybraným činnostem a exponátům v Braillově bodovém písmu – např. parfémy v renesanční místnosti, koření a bylinky v bylinkové místnosti hmatový a čichový panel, iluminace ve skriptoriu, rytí a malování svíček a další
  • Bylinková místnost -  místo olejů se budou míchat bylinné čaje, protože vybavení pro míchání olejů není příliš vhodné např. pro osoby se zrakovým postižením, třesem atp.
  • zpřístupnění exponátů a architektonických prvků stavby osobám s těžším stupněm zrakového postižení - bude nabídnuta možnost přímého kontaktu s předmětem (např. kamenné úlomky gotických oken, které se nalezly při rekonstrukci, vitráž s vystouplými konturami, atd.)
  • přídavné nasvícení pracovních míst a místností, včetně dalších prostor (chodeb, schodů, apod.), ale zároveň mít na paměti světloplaché osoby (zajištění závěsů v místnostech)
  • zvětšení textů a informací pro osoby slabozraké
  • exponáty budou umístěny v dosahu osob na vozíku, pokud je to technicky možné

 

 

Klášter minoritů

V klášteře minoritů bude pomocí nájezdů, textů a popisků v Braillově bodovém písmu zpřístupněn ambit bývalého konventu minoritů, kostel Božího Těla a Panny Marie, kaple sv. Wolfganga a kaple Panny Marie Einsiedelnské.

Bude dohlédnuto na to, že všechny uvedené prostory jsou průjezdné na vozíku. U exponátů, které to vyžadují, bude přidáno dodatečné nasvícení.

Z Klášterního dvora i z ulice bude umístěný podpůrný dočasný alternativní navigační systém, vzhledem k tomu, že návštěvníci s handicapem nebudou informace dostávat v návštěvnickém centru.

Vstupenky do této expozice budou k dostání buď v Kiwanis stánku na Klášterním dvoře nebo přímo od kustoda u vstupu do expozice. Kustod bude speciálním pedagogem předem poučen o adekvátním přístupu k osobám s handicapem

Skupinové prohlídky v této expozici budou začínat v časech 11:00 a 14:00.

 

Klášterní zahrada

Zahrada bude otevřena dle běžného provozního řádu a je přístupná i osobám na vozíku s asistentem (mírně svažitý, písčitý terén).

 

Doprovodný program

Na Klášterním dvoře bude rozmístěno několik stanovišť (vždy podle typu postižení), která budou návštěvníkům přibližovat život s handicapem nenásilnou a hravou, ale přitom vzdělávací formou.

U stanovišť bude speciální pedagožka a předem poučený asistent. Tito budou podávat informace návštěvníkům a pomáhat jim s prováděním jimi vybraných činností stejně jako metodicky dohlížet na správné provádění nabízených činností.

Návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je život se zdravotním omezením. Budou jim také podávány informace o jednotlivých druzích postižení a jejich dopadu na každodenní život jedince. Také se dozví, jak může intaktní člověk přispět k tomu, aby osoby s handicapem dostaly příležitost stát se rovnoprávnými členy široké společnosti.


Rozdělení stanovišť podle zaměření:

A) zrakové - na tomto místě dostanou návštěvníci příležitost na vlastní kůži zažít různé druhy zrakových vad, o kterých jim budou podány základní informace, stejně jako o tom, jak tyto vady ovlivňují běžný život a pomocí jakých prostředků je možné s nimi žít plnohodnotný život, k dispozici budou také různé činnosti a pomůcky, které jsou součástí života osob se zrakovým postižením (Pichtův psací stroj, knihy v Braillově bodovém písmu, reliéfní obrázky…)

B) pohybové – na stanovišti se zaměřením na postižení ovlivňující pohybové ústrojí budou návštěvníci moci vyzkoušet, jak se cítí osoba na vozíku kupříkladu při zdolávání běžných překážek, jako je mírné převýšení terénu, práh nebo členitý terén (kostky na nádvoří), zároveň budou k dispozici další pomůcky usnadňující pohyb

C) sluchové – zde se návštěvníci seznámí s tím, jak funguje znakový jazyk, budou mít možnost se naučit základní výrazy, pozdravy, dostanou příležitost si na okamžik vyzkoušet život s částečnou či úplnou ztrátou sluchu a budou jim vysvětleny dnešní možnosti náhrady sluchu, druhy kompenzačních pomůcek a způsoby a zásady, díky kterým může běžný slyšící člověk efektivně komunikovat s osobami se sluchovým postižením

Výběr z kalendáře akcí

Otevřít kalendář akcí

Provozovatelé a partneři

Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

(jiný kód) Antispam
Zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování návštěvníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat

Overlay loader