200 LET HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER

28. 5. - 28. 9. 2016

BÝVALÝ KONVENT KLARISEK / KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

Dvojjazyčná česko-německá výstava a publikace 200 let hořických pašijových her představí příběh šumavského mysteria o životě a utrpení Ježíše Krista. Pasáže o historii slavných her, výtvarné podobě zbořeného divadla a životních osudech německých i českých aktérů her doplní velké množství fotografického materiálu a instalace dochovaných exponátů.

Na přelomu 19. a 20. století představovaly hořické pašijové hry významnou kulturní událost Šumavy. Celodenní představení s 300 herci, živými zvířaty, orchestrem a pěveckým sborem se odehrávala v bohaté výpravě moderního divadla pro 1554 sedících diváků. Roku 1897 zaznamenala americká společnost představení hořických pašijí na filmový pás. Vznikl tak první hraný film realizovaný na území našeho státu. Po odsunu hořických Němců se dosídlenci pokusili původní tradici obnovit v českém provedení. Poúnorová likvidace pašijového areálu souvisela se snahou vymazat tuto významnou tradici z kolektivní paměti české společnosti. Roku 1993 obnovené pašijové hry dodnes připomínají někdejší slávu šumavského mysteria.

V letošním roce uplyne 200 let od prvního písemně doloženého představení pašijových her v Hořicích na Šumavě. V rámci tohoto významného jubilea vznikl česko-německý projekt 200 let hořických pašijových her, který si klade za cíl připomenout česko-rakousko-německé společnosti někdejší slávu tohoto šumavského fenoménu. Hlavním výstupem projektu bude dvojjazyčná výstava v nově zrekonstruovaném areálu českokrumlovského kláštera klarisek. Textové pasáže doplní bohatý obrazový materiál hořických pašijových her, který byl převážně zdigitalizován z nově objevených skleněných desek fotografického ateliéru Josefa a Franze Seidelových z Českého Krumlova. Nedílnou součástí výstavy bude promítání filmu Kraj českých pašijových her, jež dokumentuje obnovu pašijových her českými dosídlenci v roce 1947. Z dochovaných trojrozměrných exponátů výstavu obohatí historický model pašijového divadla z roku 1893 o rozměrech  224

× 84 × 62 cm, části kostýmů bývalého divadla, plakáty, propagační materiály nebo také kamenná koule z původního zařízení na zvukový efekt hromu. Pořadatelé připravují pro návštěvníky bohatý doprovodný program. Na vernisáži dne 28. května bude za účasti hořických Němců pokřtěn česko-německý katalog výstavy. Poté proběhne v bývalé klášterní zahradě minoritů divadelní představení současných pašijových her. Po celé léto bude v areálu bývalého kláštera klarisek probíhat přednáškový cyklus na téma pašijových her, kterého se zúčastní také pamětníci a potomci významných aktérů hořického mysteria. Po tradičních srpnových představeních pašijových her v přírodním amfiteátru v Hořicích na Šumavě bude 28. září projekt 200 let hořických pašijových her ukončen slavnostním koncertem v českokrumlovském klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie, během něhož Jaroslav Krček a Musica Bohemica zahrají vokálně-instrumentální cyklus Hořické pašije (Mysterium Hoericense).

 

Projekt je zaměřen především na veřejnost z česko-rakousko-německého regionu. Oborově zaujme milovníky divadla, filmu, historické dokumentární fotografie, scénografie a umění. Vzhledem k místopisné lokaci Hořic na Šumavě přiláká projekt i zájemce o dějiny českokrumlovského regionu spojené s odsunem německého obyvatelstva, dosídlováním pohraničí a proměnou kulturní krajiny.

Jan Palkovič & Ivo Janoušek

kurátoři výstavy

 

 

KONTAKTY:

Jan PALKOVIČ, kurátor výstavy / autor publikace

+420 722 659 587

palkovic.jan@seznam.cz

 

Ivo JANOUŠEK, kurátor výstavy / autor publikace

+420 728 603 085

janousek.ivo@seznam.cz

 

Martin MADEJ, starosta obce Hořice na Šumavě

+420 608 961 777

starosta@horicenasumave.cz

 

Miroslav KUTLÁK, předseda Společnosti pro zachování hořických pašijových her

+420 777 662 713

pasije@seznam.cz

Výběr z kalendáře akcí

Otevřít kalendář akcí

Provozovatelé a partneři

Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

(jiný kód) Antispam
Zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování návštěvníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat

Overlay loader